Súbory A Počet článkov:  352
Súbory B Počet článkov:  330
Súbory C Počet článkov:  329