Súbory A Počet článkov:  406
Súbory B Počet článkov:  385
Súbory C Počet článkov:  380
Pomocné súbory Počet článkov:  1