Súbory A Počet článkov:  428
Súbory B Počet článkov:  405
Súbory C Počet článkov:  399
Pomocné súbory Počet článkov:  1