Súbory A Počet článkov:  304
Súbory B Počet článkov:  282
Súbory C Počet článkov:  284