Súbory A Počet článkov:  327
Súbory B Počet článkov:  306
Súbory C Počet článkov:  305