Súbory A Počet článkov:  382
Súbory B Počet článkov:  358
Súbory C Počet článkov:  357